Här är listan på de skatter som den rödgröna regeringen planerar att höja

Här är listan på de skatter som den rödgröna regeringen planerar att höja

Här är listan över regeringen Löfvens skattehöjningar!

De skatter som regeringen planerar att höja är många. Och de blir fler för varje dag som går. Svikna vallöften kommer att svida i plånboken för vanliga inkomsttagare. Samtidigt försämras villkoren för sysselsättning och tillväxt. Lista från Skattebetalarna

– Sänkt ROT-avdrag

– Höjd skatt med ca 1 700 kr för alla med inkomst över ca 36 000 kr/mån genom lägre brytpunkt för statlig inkomstskatt

– Återinförande av den särskilda löneskatten för personer över 65 år som arbetar, den så kallade Silverskatten

– Höjd skatt på bensin med 44 öre/l (=55 öre/l inkl. moms)

– Höjd skatt på kapitalplaceringar

– Höjd skatt på diesel med 48 öre/l

– Höjda arbetsgivaravgifter för unga

– Halverat RUT-avdrag för personer under 65 år

– Höjd effektskatt på kärnkraft

– Slopat avdrag för läx-RUT

– Höjd miljöskatt på naturgrus

– Höjd skatt på bekämpningsmedel

– Höjd skatt för inkomster över 50 000 kr/mån

– Sänkt och slopat avdrag för pensionssparande (sänkt avdrag infördes vid årsskiftet)

– Höjd skatt för banker

– Höjd skatt för småföretagare (3.12)

– Avskaffad avdragsrätt för gåvor till välgörenhet

– Avskaffad avdragsrätt för förvaltningsavgifter

– Införande av skatt för vägslitage

– Höjd koldioxidskatt

– Högre skatt på bränsle som förbrukas i flyg eller fartyg

– Klimatskatt på inrikesflyg / Skatt på flygresor

– Högre skatt på vissa uppvärmningsbränslen

– Högre skatt på vissa biodrivmedel

– Höjd skatt på avfallsdeponi

– Skatt på handelsgödsel

– Skatt på avfallsförbränning

– Höjda fordonsskatter (infördes vid årsskiftet för vissa bilar, lätta bussar och lätta lastbilar)

– Höjd skatt på öl och vin med 9 % (infördes vid årsskiftet)

– Höjd skatt på sprit med 1 % (infördes vid årsskiftet)

– Höjd skatt på cigaretter med 6 % (infördes vid årsskiftet)

– Skatt införs på viss privatinförsel av cigaretter

– Höjd skatt på snus med 12 % (infördes vid årssiftet)

– Slopad gruppregistrering till mervärdesskatt

– Särskild skatt för finansiering av större infrastrukturprojekt

– Införande av energiskatt på större solcellsanläggningar

– Skatt på finansiella tjänster

– Högre moms på biobiljetter

– Avskaffat schablonavdrag för musiker

– Kemikalieskatt på elektronikvaror

Då vallöften inte gäller kan vi tyvärr inte heller vara säkra på vad som händer med följande förslag:

– Fastighetsskatt för småhus

– Återinförd arvsskatt

– Avskaffad nedsättning av krogmoms

– Återinförd förmögenhetsskatt

– Helt avskaffat RUT-avdrag

– Helt avskaffat ROT-avdrag

– Höjd bolagsskatt

– Höjd fastighetsskatt på vattenkraft

(Visited 32,249 times, 1 visits today)

Comments

comments